Zpevněné plochy, kanalizace v bývalém areálu RWE pro fy UNTRACO v.o.s.

rok realizace - 2012
doba realizace - 3 měsíce
investor - UNTRACO v.o.s.
finanční objem - 921.000,- Kč