Zpevněné plochy, kanalizace, odvodnění, odstavné parkoviště v areálu spol. UNTRACO Ostrava-Pustkovec

rok realizace - 2014
doba realizace - 2 měsíce
investor - Ivab Babinec
finanční objem - 411.900,- Kč