Zpevné plochy u rodinných domů

Fotografie z realizací zpevněných ploch a chodníků u rodinných domů.