Základní škola Řepiště

• byla provedena izolace základů objektu, obnova oplocení, dále chodníky a kanalizace

rok realizace - 2006
doba realizace – 2 měsíce
investor – Obecní úřad Řepiště
finanční objem - 1 mil. Kč