Výstavba 200 m2 chodníků Lhotka

rok realizace - 2015
doba realizace - 2 měsíce
investor - Obec Lhotka
finanční objem - 910.030,- Kč bez DPH