Vodovody v obci Krmelín, lokalita Starodvorská

rok realizace - 2002
doba realizace – 1 měsíc
investor – Obecní úřad Krmelín
finanční objem - 250 000 Kč