Vodovodní řád v obci Krmelín, lokalita Na Rybníčku

rok realizace - 2001
doba realizace – 1 měsíc
investor – Obecní úřad Krmelín
finanční objem - 190 000 Kč