Rekonstrukce kanalizační přípojky a osazení odlučovače tuku v Paskově

rok realizace - 2015
doba realizace - 1 měsíc
investor - Město Paskov
finanční objem - 196.800,- Kč bez DPH