Prodloužení chodníkového tělesa na ul. Ostravská v Příboře

• kanalizace, veřejné osvětlení, chodníky, opěrné zdi

rok realizace - 2006
doba realizace - 5 měsíců
investor - Městský úřad Příbor
finanční objem - 3 mil. Kč