Přístavba Základní školy v Paskově

rok realizace - 2003
doba realizace – 9 měsíců
investor – Obecní úřad Paskov
finanční objem - 7 mil. Kč