Přeložení žulových kostek na náměstí v Paskově

• 1165 m2

rok realizace - 2006
doba realizace - 3 měsíce
investor - Obecní úřad Paskov
finanční objem - 1 400 000 Kč