Parkoviště na ul. Školní, Krmelín

• zpevněné plochy, kanalizace, přeložka plynu a telefonu

rok realizace - 2013
doba realizace - 3 měsíce
investor - Obec Krmelín
finanční objem - 556.000,- Kč