Místo pro přecházení přes silnici a chodník pro pěší Paskov

rok realizace - 2011–2012
doba realizace - 8 měsíců
investor - Město Paskov
finanční objem - 1.994.600,- Kč