Lávka pro pěší a oprava lávky přes řeku Ondřejnici ve Fryčovicích

rok realizace - 2005
doba realizace – 3 měsíce
investor – Obecní úřad Fryčovice
finanční objem - 600 000 Kč