Kanalizace a zpevněné plochy, Paskov ul. Fibichova

• kanalizace, přeložka plynu, vody, zpevněné plochy a komunikace

rok realizace - 2012–2013
doba realizace - 7
investor - Město Paskov
finanční objem - 745.900,- Kč