Chodníky a zpevněné plochy u lékárny v Raškovicích

rok realizace - 2012
doba realizace - 4 měsíce
investor - Obec Raškovice
finanční objem - 687.000,- Kč