Chodník přes obec Fryčovice

• chodník, kanalizace a ocelová lávka pro pěší

rok realizace - 2006
doba realizace - 3 měsíce
investor - Obecní úřad Fryčovice
finanční objem - 2 mil. Kč