Bezpečnost chodců v obci Řepiště

• V rámci této zakázky byla provedena kanalizace, veřejné osvětlení, chodníky, komunikace a autobusová zastávka.

rok realizace - 2004
doba realizace – 5 měsíců
investor – Obecní úřad Řepiště
finanční objem - 10 000 000 Kč