Autobusová zastávka Malenovice-Božoň

• zpevněné plochy, kanalizace, přeložka telefonu

rok realizace - 2014
doba realizace - 2 měsíce
investor - Obec Malenovice
finanční objem - 799.000,- Kč